Hoeveel eieren legt een kip?

eierenDe mens associeert een kip met eieren. Toch is er een groot verschil tussen het aantal eieren dat de verschillende kippenrassen leggen. De vraag die we hier willen beantwoorden is: hoeveel eieren legt een kip?

Factoren beïnvloeden hoeveelheid eieren

Het gemiddelde aantal eieren dat een volwassen kip legt per week is ongeveer vijf eieren. Hoeveel eieren een kip per week legt wordt beïnvloed door een aantal factoren, waarbij de hoeveelheid licht een belangrijke is. Dit betekent dat kippen in de winter minder eieren leggen door het lagere aantal zonlicht dan in de zomer. Daarnaast speelt de leeftijd van de kip een rol. Een volwassen kip legt er gemiddeld vijf. Men spreekt over een volwassen kip als hij een tot twee jaar oud is. Natuurlijk heb je dan een haan nodig om de kip bevruchte eieren te laten krijgen. De kwaliteit en aanwezigheid van een haan kan de hoeveelheid enigszins beïnvloeden. Zit er in het kippenhok bijvoorbeeld been haan dan leggen de hennen meestal meer eieren per week.

Termijn van eieren leggen

Een kip gaat leggen ongeveer twintig weken na de geboorte. Dit verschilt wel per ras. Belangrijk is dat de kuikens zijn volgroeid, anders is het nog niet mogelijk om een ei te leggen. Alle kippenrassen leggen eieren. Ze zijn immers nodig voor de voortplanting van de kip. Het aantal dat een ras legt is genetisch bepaald en kan alleen door bovenstaande factoren enigszins worden beïnvloed en verschillen ten opzichte van elkaar. De eerste twee jaar leggen de kippen het meest. Hoe ouder de kip wordt, hoe minder zij gaat leggen. Wel is het zo dat de eieren op latere leeftijd groter worden. Een gemiddelde kip legt circa vijf jaar goede eieren. Na die termijn kan een kip nog een enkele ei produceren, maar ook volledig stoppen met het leggen van eieren.

Veel leggende kippenrassen

De belangrijkste factor voor een goede eierproductie is het ras van de kippen. Er zijn verschillende rassoorten, waarbij de legrassen de meeste eieren leggen, terwijl bijvoorbeeld de sierrassen maar een kleine hoeveelheid eieren leggen. Binnen de legrassen is weer onderscheid te maken tussen raskippen en hybride kippen. Bij de hybride kippen worden verschillende rassen gekruist om betere legkippen te produceren. Het gevolg is dat hybride kippen meer eieren leggen dan raszuivere kippen. Het nadeel van hybride kippen is dat ze maar een jaar goede eieren leggen. Na die tijd wordt de kwaliteit van het ei slecht en wordt het verenpak slechter. Hybride kippenrassen die een hoge productie eieren leggen zijn: Isa Brown, Nera Brown en Lohman. Zij leggen allen rond de 300 eieren op jaarbasis.

Raszuivere kippen die veel eieren leggen zijn de Barnevelder, Black Star, Red Star, Leghorn en de Plymouth Rock. Volgens onderzoek blijkt dat de Leghorn van de raszuivere kippen op jaarbasis de meeste eieren legt. Een volwassen Leghorn legt gemiddeld per jaar 200 eieren. De Leghorn is ook geschikt om eieren uit te laten broeden. De Barnevelder is een goede tweede met een gemiddeld aantal van 180 eieren per jaar.